Energia­tehokkuus­työn tuloksia ja esimerkkejä Suomessa 2021

Energiatehokkuuden edistäminen yhteiskunnassa on nyt entistäkin ajankohtaisempaa. Päästöjen hillitsemisen lisäksi kaikki energiankäyttäjät varautuvat energian hinnan ja saatavuuden vaihteluihin ja siirtyvät kohti kestäviä energiaratkaisuja. Luotettavalle energiatiedolle on tarvetta ja kysyntää. Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen työ tuottaa hyviä tuloksia ja yhteiskuntamme on lähempänä vihreää siirtymää. Energiaviraston tehtävänä on yhdessä Motivan kanssa vauhdittaa päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.

Energiatehokkuudella säästöjä yrityksille, kunnille ja ilmastolle

Fiksu ja tehokas energiankäyttö auttaa yrityksiä ja kuntia turhien kulujen karsinnassa, päästöjen leikkaamisessa ja vauhdittaa Suomea kohti kansallisia energiatehokkuustavoitteita.

Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet yritykset ja kunnat ovat vuosina 2017–2020 tehneet lähes 15 000 toimenpidettä, joilla on tehostettu vuosittaista energiankäyttöä lähes 9 terawattituntia. Toimilla on vähennetty vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä 2 miljoonaa tonnia. Määrä vastaa 195 000 keskivertosuomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

Energiatehokkuus säästää myös valtavasti rahaa. Sopimuskauden 2017–2025 kolmen ensimmäisen vuoden toimenpiteillä on saavutettu yhteensä yli 350 miljoonan euron vuotuiset energiakustannusten säästöt.

Tutustu energiatehokkuussopimuksiin

Kattava raportointi osoittaa tulokset

Energiatehokkuussopimukset ovat energiansäästöllä ja päästövähennyksillä mitattuna vaikuttavin kansallinen energiatehokkuutta edistävä ohjauskeino. Harvoista vastuullisuusohjelmista on yhtä kattavaa vaikuttavuustietoa olemassa. Vuonna 2021 yli 7 000 yritystä ja kunta-alan toimijaa raportoivat toteuttamistaan energiatehokkuustoimista ja niiden vaikutuksista. Motivan ylläpitämän järjestelmän avulla seurataan vapaaehtoisuuteen perustuvan sopimuksen tuloksia sekä kansallisen ja kansainvälisten energiatehokkuustavoitteiden toteutumista.

Tutustu vaikuttaviin tuloksiin

Energiansäästöviikon 25-juhlavuoden teemana energiateko

Energiansäästöviikko vietti vuoden aikana 25-vuotisjuhlavuottaan teemalla energiateko. Kampanja kannustaa yhteisöjä, kouluja ja yrityksiä säästämään energiaa ja tekemään kestäviä valintoja. Ilmoittautuneiden yhteisöjen 257 kautta tavoitettiin 298000 suomalaista. Energiateko-peliä eli energiansäästämistä opettavaa tietovisaa pelasi yli 4400 pelaajaa.

Tokaluokkalaiset viettivät myös teemaviikkoa ja oppivat energiasta ja sen säästöstä energiayhtiöiden lahjoittamilla Hei, kaikki toimii -materiaalilla ja Agenttiseikkailussa. Agenttiseikkailu-nettipelissä oppilaat tekevät konkreettisia energiansäästötekoja ja kisaavat reaaliaikaisesti muiden luokkien kanssa siitä, kuka onnistuu tekemään niitä kahdessa viikossa eniten. Agenttiseikkailun pienet agentit ympäri Suomen saivat kokoon mahtavat 111 000 säästötekoa yli 230 alakoulussa!

energiateko.fi

Vaikuttavaa neuvontaa verkostossa

Alueellinen energianeuvoja on lähellä ja paikallisena toimijana tuntee kuntien, pk-yritysten ja kotitalouksien tarpeet energiatehokkuuden parantamisessa. Valtakunnallisessa verkostossa on korvaamatonta tietopääomaa, josta kaikki hyötyvät. Kotitalouksille ja taloyhtiöille annettu neuvonta tuotti yhteensä 7 760 MWh vuotuisen säästön.

Lue lisää energianeuvonnasta
Löydä oman maakuntasi energianeuvoja

Energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa taloyhtiöille

Alueellinen energianeuvonta tehosti taloyhtiöille suunnattua neuvontaa energiatehokkuuden parantamisesta. Uudistetut tietosisällöt ja webinaarit, energiatehokkuuden parantamisen starttina toimiva kevyt energiatarkastus, valmiit asukaskampanjat sekä taloyhtiöiden yhteistoimintaa ja tiedonvaihtoa aktivoivat taloyhtiöfoorumit keräsivät satoja kiinnostuneita eri puolilla Suomea. Vuokrataloyhtiöille suunnattu kampanja tavoitti 260 000 asukasta.

Lue lisää taloyhtiöneuvonnasta

Energiakulut kuriin energiakatselmuksella

Millaiset energiatehokkuustoimet ovat yritykselle tai kunnalle järkevimpiä? Napataanko lämpö talteen vai karkaako se harakoille? Miten kannattava on investointi aurinkoenergiaan? Näihin ja muihin kysymyksiin löytyy vastaus energiakatselmuksesta.

Motiva-mallin mukaisissa energiakatselmuksissa on havaittu, että teollisuuden pk-yritys, jonka energiankäyttö on vuodessa noin 3 000 MWh voisi säästää keskimäärin 35 000 euroa vuodessa. Toimistorakennuksissa on löydetty vuotuisia säästömahdollisuuksia keskimäärin 11 000 euron edestä. Siinä kiittävät kassa ja ympäristö.

Motivan pätevöittämät energiakatselmoijat auttavat pk-yrityksiä ja kuntia selvittämään kannattavia energiansäästökohteita ja karsimaan pois turhan kulutuksen.

Katso millaisia säästöjä yrityksesi voi saavuttaa

Täsmäkatselmuksesta resepti energiatehokkuuteen

Energiakatselmuksia on viime vuosina kehitetty vastaamaan entistä paremmin energiatehokkuuslain myötä muuttunutta toimintaympäristöä. Uudet tavat katselmoida energiankäyttöä ovat entistä joustavampia ja kevyempiä toteuttaa. Pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille on kokeilussa uudenlainen valtion tukema täsmäkatselmus, jossa tarkastelun voi kohdistaa energiankäytön tunnistettuihin kipukohtiin. Täsmälääkettä energiatehokkuuteen voi hakea esimerkiksi lämmitysjärjestelmästä, ilmanvaihdosta tai teollisuudessa jostain tietystä osasta tuotantoa.

Lue lisää täsmäkatselmuksista

Virtuaaliset tapahtumat ja verkkokoulutukset

Verkostoissa kohdataan ja keskustellaan. Energia-aiheisia virtuaalitapahtumia järjestettiin lähes viikottain ja ne keräsivät yli 2 500 kuulijaa eri puolelta Suomea.

Verkkokurssivalikoimassa on vaihtoehtoja asiantuntijoille ja ammattilaisille, opiskelijoille ja kotitalouksille. Ne ovat pääosin kaikille avoimia ja maksuttomia. Esimerkkinä Energiatehokkaat hankinnat -verkkokurssi, jossa perehdytään siihen miten energiatehokkailla ja kestävillä valinnoilla julkinen sektori voi vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden energiankulutukseen sekä siten energiakustannuksiin ja päästöihin. Asettamalla julkisia hankintoja koskevat edellytykset oikein, julkinen sektori voi myös toimia uusien innovaatioiden sekä energiatehokkaan teknologian ja suunnittelun edistäjänä.

Tutustu energiatehokkaat hankinnat -verkkokurssiin

Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro, miten voimme auttaa sinua eteenpäin rakentamaan Suomea, jossa kulutamme energiaa vähemmän, tehokkaammin ja uusiutuvammin!